Fråga & boka här!
Jag vill veta mer!

Grattis! Du är påväg att fortsätta ditt äventyr under ytan


För att börja ditt program fyll i nedan formulär så kontaktar vi dig med mer detaljer.
1000 tecken kvar

PADI Specialiteter och vidareutbildningar

Syreberikad luft - Nitroxkurs (1 dag / 2 dyk)

Vid upprepade dyk samt djupare dyk kommer du att bli begränsad av bottentid. Genom att använda syreberikad luft eller Nitrox kan du utöka dessa upp till det dubbla. Detta gör att du kan spendera mera tid på vrak eller djupare sektioner av revet. På grund av det lägre kväveintaget kan du även minska ytintervallen.

Du lär dig:
• Tekniker för att dyka, planera och analysera syreberikad luft
• Utrustningskrav för syreberikad luft
• Säkerhet, hantering samt analys av cylindrar

Nitroxkurs ฿ 9,500
Nitroxkurs (utan dyk) ฿ 4,900

Undervattensnavigation (1 dag / 3 dyk)

Navigation under vattnet kan vara utmanande och stressande. Efter denna kurs kan du känna dig mer säker som dykare vilket leder till avslappnade dyk. Sikt, ström och andra faktorer kan påverka vilket sätt du väljer att navigera på. Du kommer lära dig olika navigationstekniker och metoder med kompass samt genom naturliga referenser.

Du lär dig:
• Navigationsmönster
• Naturlig navigation (utan kompass)
• Kompassnavigation
• Hur man "markerar" eller förflyttar ett nedsänkt objekt eller ändrar position från ytan
• Göra undervattenskartor
• Omlokalisera en dykplats
• Uppskatta avstånd under vatten

Undervattensnavigation ฿ 8,500

Djupdykning (1 dag / 3 dyk)

Att dyka djupt är spännande och väldigt lockande. PADI kursen i djupdykning är en av de mest populära specialkurserna som finns. Efter din utbildning som advanced open water har du möjlighet att utöka din personliga djupgräns till 40 meter genom djupkursen. Detta ger tillgång till nya dykplatser såsom djupa rev och vrak samt ger behörighet till de första tekniska dykkurserna.

Du lär dig:
• Tekniker för att dyka på ett djup inom 18-40 meter
• Utrustning anpassad för djupdykning
• Erfarenhet inom planering, organisation
• Att göra minst 4 djupa dyk under uppsikt av din PADI instruktör

Djupdykning ฿ 8,500

Undervattensfotografering (1 dag / 2 dyk)

Undervattensfotografi är en väldigt populär aktivitet som växer i snabb takt tillsammans med utvecklingen av undervattenskameror. Att fotografera undervattnet är utmanande men det finns många tekniker man lätt kan lära sig för att lyckas ta bra bilder.

Du lär dig:
• Hur man väljer undervattenskamera och tillbehör som passar din dykning
• Metoder för att ta bra bilder under tidsbegränsning
• Komposition, ljus samt positionering
• De främsta principerna för bra undervattensfoton
• Grundläggande redigering
• Hur du blir bättre på att kontrollera din avvägning med kamera

Undervattensfotografering ฿ +4,900
Kamerahyra ฿ 1,300 (inklusive minneskort)

Project AWARE (1 dag/torr kurs)

Lär dig om de mest pressande problemen som möter de utsatta undervattensmiljöerna och genom vardagliga handlingar kan du hjälpa till att bevara dem. Det är lärorikt, intressant och framförallt viktigt, eftersom du lär dig att göra en skillnad. Project AWARE Foundation är den ledande ideella miljö-organisation för att bevara den marina miljön genom utbildning och handling.

Du lär dig:
• Havets och kustområdens miljöproblem
• Fiskeindustrins utmaningar och hållbarhet
• En överblick av korallrevets miljö och invånare
• Rollen som dykare och snorklare har för att bevara den marina miljön

Project AWARE ฿ 3,900

 

Strömdykning (1 dag / 2 dyk)

Strömdykning kräver nästan ingen ansträngning och väldigt avslappnande. Strömt vatten har dock ett par hänsynstaganden och kan snabbt leda till situationer. Denna kurs visar dig hur du hanterar och planerar dykning i strömt vatten. Genom att hålla koll på sin parkamrat, kommunicera med dykbåten och läsa vattnet kan man dra nytta av strömmen och få en riktigt häftigt upplevelse.

Du lär dig:
• Planera, organisera, procedurer, tekniker, problem och faror med strömdykning
• En introduktion till specialutrustning – ytbojjar, linrullar och spolar
• Avvägning, navigation och kommunikation under strömma förhållanden
• Att välja rätt plats och en översikt av strömmar – orsaker och effekter
• Tekniker för stanna nära parkamraten och gruppen

Strömdykning ฿ 8,500

Avvägningskurs (1 dag/2 dyk)

Du har redan lärt dig grunderna i att skapa neutral flytkraft, men det är bara toppen av det isberg som utgör den perfekta kontrollen över din dykning. För dykare som bemästrar avvägning, trim, manövrering och kontroll öppnas helt nya möjligheter.
Dessa färdigheter gör all dykning både roligare och säkrare och utgör dessutom grundkunskaper som du kommer ha stor nytta av. Under avvägningskursen förädlar vi dina baskunskaper och utvecklar avvägning, trim, manövrering och fentekniker.

Du lär dig:
• Hur du konfigurerar din utrustning så att du är perfekt balanserad i vattnet
• Olika typer av viktsystem och fördelning
• Hur du strömlinjeformar dig för att röra dig lätt och effektivt genom vattnet
• Att använda avvägning för att flyta horisontellt samt vertikalt

Avvägningskurs ฿ +4,900 på valfri utfärd

Vrakdykning (2 dagar / 4 dyk)

Ett vrak utgör såväl ett historiskt dokument som en plats som vanligen attraherar mänger av marint liv. Kanske ryms det en arkeologisk ådra i din dykning, eller möjligen njuter du av att se ett fartyg framträda ut ett moln av tusentals barracudor när du sänker dig ner mot dess sista viloplats. PADI Vrakdykningskursen lär dig om hur du kan utföra givande, ansvarstagande vrakdykning.

Du lär dig:
• Teknik för vrakdykning, och hur du undviker vanliga faror
• Hur du kan utföra efterforskningar och lära dig bakgrunden för dina favoritvrak
• Vrakdykningens krav på din utrustning
• Tekniker och avväganden för att penetrera intakta vrak
• Erfarenhet inom planering och organisation

Vrakdykning ฿ 10,900

Nattdykning (3 dagar / 3 dyk)

Att dyka på natten och efter skymning är både spännande och belönande. När solen går ner sker en fantastisk förvandling ute på reven. Hälften av arterna förbereder sig för vila medan den andra halvan gör sig redo för sitt skift. De nattaktiva arterna skiljer sig på många sätt från de dagaktiva, vilket gör att en dykplats du kanske redan är bekant med, visar en helt ny sida av sig själv.

Du lär dig:
• Dykplanering, organisation, procedurer, tekniker under ett nattdyk
• Förebygga och hantera potentiella problem
• Hur du kontrollerar avvägning på natten
• Upp- och nedstigning, samt undervattensnavigation på natten
• Hur marina livet skiljer sig från dyk under dagen

Nattdykning +฿ 4,900

AWARE Coral Reef Conservation (1 dag/torr kurs)

AWARE Coral Reef Conservation kursen är designad för att informera dig om världens korallrev. Som dykare och snorklare, är det hälsan hos ett marint ekosystem som skapar upplevelsen. Bli medveten om hur sköra reven är och hur du kan hjälpa till att bevara dem. Kursen lär dig om den viktiga roll som korallrev har i den marina miljön. Kursen ger dig även lärdom om det aktuella tillståndet av världens korallrev och hur du kan hjälpa till.

Du lär dig:
• Hur korallrev fungerar
• Varför reven är så viktiga
• Varför många rev har allvarliga problem
• Vad du kan göra för att förhindra ytterligare försämring

AWARE Coral Reef Conservation ฿ 3,500

AWARE Fiskidentifiering (1 dag / 2 dyk)

Lär dig grunderna för att identifiera fiskarna, när du lär dig huvuddelen inom fisksorter och karaktärer hjälper det dig att beskriva de arter som du ser över hela världen. Om du vet vilken familj den tillhör, blir det mycket lättare att leta upp arten eller i alla fall kunna fråga de lokala guiderna för att artbestämma fisken. Under två dyk får du praktisk erfarenhet i att identifiera och leta efter de fascinerande arterna du ser under vattnet.

Du lär dig:
• Hur du identifierar egenskaper hos de olika fisksorterna och arter
• Tekniker och strategier för att undersöka fiskar
• Hur du lär dig identifiera fiskar, dykplanering och organisera familjerna

AWARE Fiskidentifiering ฿ +4,900 på valfri utfärd

Undervattensnaturalist (1 dag / 2 dyk)

Leta efter symbioser, rovdjur/byte och andra relationer mellan de marina växterna och de marina djuren. Lär dig inte bara om vilka fiskarna och djuren är, utan även hur de påverkar varandra och miljön. Lär dig varför vissa varelser uppträder som de gör och vad deras roll är i det marina ekosystemet.

Du lär dig:
• De stora marina grupperingarna, mänsklig påverkan och riktig information som skingrar myter
• Marina växters roll, näringskedja, rovdjur och relationer
• Ansvarsfullt samspel med det marina livet
• Undervattensbiologisk syn på organismer och deras roll i miljön

Undervattensnaturalist ฿ +4,900 på valfri utfärd

Utrustningsspecialist (1 dag / torr kurs)

Missa inte ett dyk p.g.a. ett utrustningsfel. Oavsett om det är en trasig o-ring, regulator problem, en trasig fena eller immig mask, kan du alltid lära dig hur du hanterar utrustningens grundläggande funktioner.

Denna kurs fokuserar dels på enkla problem som kan lösas på plats innan dyket, och dels om vad som skiljer utrustning och tillverkare. Dessutom lär du dig intressant bakgrundinformation om hur utrustningen fungerar.

Du lär dig:
• Principer, funktioner och användning av dykutrustning
• Rekommendationer, underhåll och förvaring av utrustningen
• Hur du hanterar vanliga problem med utrustningen och vad som krävs för att utföra service av bla. regulatorer
• Förslag om bekväma utrustningskonfigurationer, en introduktion till ny utrustning på marknaden och dess egenskaper

Utrustningsspecialist ฿ 4,900

2017 COE Logos white bkg translations en US UK


Go to top